1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

سی‌وهشت سال تباهى

.
  

اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

سی‌وهشت سال تباهى

 

٢٢ بهمن‌ماه، سالروز انقلاب ويرانگر اسلامى، اين نالازم ترين انقلاب جهان، در حالى فرامی‌رسد كه چشم‌انداز آينده جمهورى اسلامى تیره‌وتار تر از هر زمان ديگری ست و به همان اندازه چشم انداز آينده ايرانيان آزاده‌ای كه آرزویی جز رهایی از چنگال اين نظام ويرانگر و ساختن فردایی بهتر ندارند، می‌تواند روشن و امیدبخش‌تر از هرزمانی ديگرى باشد و هست.

در سی‌وهشت سال گذشته با تمام فرصت‌ها و منابع بی‌نظیری كه به ارث برده بود و در اختيار داشت ، جمهورى اسلامى نتوانست حتى ذره‌ای از آمال و آرزوهاى ايرانيان را برآورده كند و حتى اندكى از دردها و رنج‌ها و فشارهاى معيشتىِ کمرشکنی را كه براى ايرانيان به ارمغان آورده بود بكاهد.

امروز پس از سی‌وهشت سال تجربه، از عوامل و زالوهای خون‌آشام وابسته به‌نظام جمهورى اسلامى و آنان كه دوام و امرارمعاش خود را وابسته به بقاى نظام اسلامى می‌دانند كه بگذريم ، ديگر كمتر ايرانى، مخصوصاً در ميان نسل جوان ايران را می‌توانیم بيابيم كه به آينده خود و سرزمين اش در زير سلطه نظام جمهورى ويرانگر اسلامى اميدوار باشد. امروز تک‌تک ايرانيان از زن و مرد و پير و جوان به اين واقعيت تلخ پى برده‌اند كه باوجود نظام ويرانگر جمهورى اسلامى و سردمداران غارت‌گر و بيگانه پرستش هرروز وضعيت ايران بدتر و زندگى ايرانيان سخت‌تر و طاقت‌فرساتر از پيش خواهد شد .

سردمداران بی‌کفایت جمهورى ويرانگر اسلامى كه بهترينشان جز لفاظى و بازى با كلمات به‌قصد فريب مردم و ادامه وضع موجود و گرفتار كردن هرچه بيشتر ايرانيان هدف ديگرى نداشته و چيز ديگرى در چنته ندارند خود بهتر از هر كس ديگرى می‌دانند كه برخلاف ادعاهاى توخالى خود مبنى بر استوارى و قدرتِ از مردم ريشه گرفته نظام اسلامى، اين نظام و اين وضع موجود تا چه اندازه شكننده و دوام ناپذير است. این را بيشتر از هر چيز از شدت غارت‌های نجومى و بهت‌آور ثروت‌های ملى توسط سران نظام و دست‌اندرکاران آن و تلاش آنان براى سركوب و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم به‌خوبی می‌توان ديد.سران نظام اسلامى اگر به دوام نظام و آينده خود اطمينان داشتند نه دست به چنين غارت‌های غیرقابل‌تصور و نجومى می‌زدند و نه دست به سرکوب‌هایی كه جز دشمن‌تراشی براى نظام اسلامى نتيجه ديگرى ندارد!اينان به‌خوبی می‌دانند كه پايانشان هرروز نزدیک‌تر از روز پيش می‌شود.

ايرانيان مخصوصاً نسل جوان ايران بايد اطمينان داشته باشند كه آينده از آن آنان است. جمهورى ويرانگر اسلامى رفتنى است و در صورت تلاش براى از بين بردن اين نظام و جايگزين كردن آن با يك نظام اصيل و ايران ساز می‌توانند به همه خواسته‌های به‌حق خود دست يابند و ايران را چون پيش از انقلاب به جاده ترقى و رفاه و فردایی بهتر رهنمون شوند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن ابراز تأسف عميق از ويرانى به بار آمده توسط نظام جمهورى اسلامى و سران غارت‌گرش در اين سی‌وهشت سال، اطمينان دارد كه اين وضع دوام نداشته و دير يا زود جمهورى اسلامى نيز چون بسيارى از نظام‌های هم‌جنس خود كه به دست مردم از بين رفتند، به دست مردم به تنگ آمده ايران از بين خواهد رفت و ايران و ايرانى مخصوصاً نسل جوان ايران بار ديگر آزاد و رها به زندگى پرشور و شعف و اميد خود ادامه خواهد داد و به آينده خود و سرزمينش برعکس امروز اميدوار خواهد شد.

به اميد آن روز، نام و ياد همه قربانيان انقلاب ويران گر اسلامى را گرامى داشته با تک‌تک آنان و تمامى ايرانيان آزاده، به‌ویژه نسل جوان ايران، عهد و پيمان می‌بندیم كه تا رهایی ايران و نابودى نظام ويرانگر اسلامى همراه آنان لحظه‌ای از پاى نخواهيم نشست و دير يا زود شاهد پيروزى را در كنار آنان در آغوش خواهيم كشيد.پاينده ايران
زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران